Washim District
Guardian Minister : Shri. Sanjay Rathod

CO-Guardian Minister : Shri. Madan Yerawar

MP / MLC / MLA

 

Name

Constituency

Telephone

Gawali ( Patil ) Bhavana

Yavatmal - Washim

07251- 222215

Shri Bajoria Gopikisan Radhakisan

MLC

0724 -2457279

Shri Zanak Amit Subhashrao

MLA - 33 RISOD

07251 - 286881

Shri Lakhan Sahadeo Malik

MLA - 34 Washim

07252 - 232264

Shri Patni Rajendra Sukhanand

MLA - 35 Karanja