ताज्या घडामोडी...

newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ (2nd time) ची जाहिरात
newई-निविदा जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम )
newस्वयं साहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई बाबत इच्छुक पुरवठादाराकडून अर्ज मागविण्याबाबत
newनगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - 2017 शुद्धीपत्रक - २
newजलयुक्त शिवार अभियान मधील काम करीता जे सी बी खोदकाम बाबत निविदा
newशुद्धीपत्रक नगर परिषद पदभरती – दि १५ -२-२०१७
newनगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - 2017
newराष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशीम पदभरती जाहिरात
newजलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामा करिता आवश्यक असलेली संयंत्रेनिहाय प्रती तास दर मागविणे बाबत निविदा
newसन २०१६ -१७ मध्ये पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद वाशीम अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लाभार्थीची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ ची जाहिरात
newनिविदा सूचना नगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - २०१६
newजाहीर निविदा - तलाठी यांचे करीता लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी करणे बाबत, जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम.
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र ३ (सन २०१६ -२०१७ )
newअधिव्याख्याता पदावर घड्याळी तासिकेवर नियुक्ती जाहिरात
newपदवीधर शिक्षक नियुक्ती तात्पुरती यादी
newबांधकाम विभाग जि.प.वाशीम अंतर्गत निविदा सूचनां क्र १२ ( ३ री वेळ )
newरेती घाट लिलाव सन २०१६ -१७ करीता सरकारी किमंत २५ % कमी करून लिलावाच्या अटी / शर्त्ती व घाटाची यादी
new निविदा सूचना नगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - २०१६
new रॅडम सव्हैक्षण करणे बाबत
newरेती घाट लिलाव सन २०१६-१७ करिता सरकारी किंमत २५% ने कमी करून अटी व शर्ती (घाटाची यादी)
newसीसीटीव्ही कॅमेरे, DVR, सोनी LED टीव्ही,बायोमेट्रिक मशीन इत्यादी खरेदीकरिता जाहीर इ-निविदा सूचना
newरेती घाट लिलाव सन २०१६ -२०१७ वेळापत्रक अटी शर्ती ( रेती घाट यादी व किमत)
newशिक्षक आंतरजिल्हा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी २०१६
newबांधकाम विभाग जि.प. वाशीम अंतर्गत निविदा सुचना क्र १२ (२) री वेळ
newआग प्रतीबंधक यंत्र रिफिलिंग करणे
newनगर परिषद वाशीम च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नगर परिषद अध्यक्ष्याचा निवडणूकीचा कार्यक्रम २०१६-१७
newनगर परिषद मंगरूळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नगर परिषद अध्यक्ष्याचा निवडणूकीचा कार्यक्रम २०१६-१७
newनगर परिषद कारंजा च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नगर परिषद अध्यक्ष्याचा निवडणूकीचा कार्यक्रम २०१६-१७
newतलाठी पदभरती २०१६, अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newपुरवठा विभाग अन्नधान्य,केरोसीन,साखर
तलाठी पदभरती 2016 - रोल नं. 302123 च्या गुणांमध्ये सुधारणा बद्दल शुद्धिपत्रक
तलाठी पद भरती २०१६ निकाल व सूचना
तलाठी पदभरती परीक्षा २०१६ सुधारित अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका
तलाठी पदभरती २०१६ आदर्श उत्तरपत्रिका
फेर जाहीर ई-निविदा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवही दि.९/९/२०१६ ते १५/९/२०१६
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवाही उघडण्यात आलेली ई-निविदा दि.२/९/२०१६ रद्द करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करणे / डेटा एन्ट्री करणे करीता एजन्सी ची नियुक्ती ची निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत
नगर परिषद निवडणूक २०१६ -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे बाबत वाशीम
नगर परिषद निवडणूक २०१६ -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे बाबत मंगरूळपीर
नगर परिषद निवडणूक २०१६ -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे बाबत कारंजा
स्वातंत्र सैनिकांचे नाम निर्देशित पाल्यांची यादी व त्यांना असलेल्या सवलती बाबतची माहिती
National Awards for Bravery for Children(2016)
नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०१६-१७ आरक्षण सोडत
रॉकेल वितरण
Appointment of charter Accountant (Statutory auditor) for Washim Collector Office EGS Sections
रेती घाट लिलाव सन१५ -१६ वेळापत्रक / अटी व शर्ती
रेती घाटाची यादी व सरकारी किंमत
वाशिम जिल्हयातील शस्त्र परवाना धारकांची माहिती प्रसिध्द करणे बाबत
जिल्हा परिषद अधिव्याख्याता पदाची ०१. ०१. २०१६ रोजीची तात्पुर्ती सेवा जेष्टता यादी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबतचे शुद्धीपत्रक
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबत जाहिरात पत्रक / अटी व शर्ती
विषेश कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती रद्द करणे बाबत आदेश
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -३ ची समाईक जेस्थाता यादी
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -4 ची समाईक जेस्थाता यादी
हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी द्यावयाच्या परवानगीबाबत अधिसूचना
केंद्र व राज्य सरकार यांचे निवृत्ति वेतन प्राप्त करणारे स्वातंत्र्य सैनिक यांची यादि
ग्रामीण भागात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे संबधी अटी व शर्ती/जाहीरात ई-निवीदा सुचना
खनीकर्म शाखा स्टोंन क्रशर यादी
पुरवठा शाखा सुचना
जमाबंदी जिल्हा आदर्श तक्ता
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ महसूल विभाग अंतर्गत पुरविण्यात येनाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्याबाबत
DSO Ration Card Digitization Tender 2015
VASTAV SEVA JESHTTA YADI Z.P 1-1-2015
grampanchyat sarpancha arakshan 2015
रेती लिलाव सन 2014 2015 रेती घाटाची यादी
लिलावाच्या अटी व शर्ती
Pani Tanchai vindhan viheer karyakaram 2014-2015
Gramsevak (Kantrati) Final Selection list
J.E. And C.E.A works Selection List 2014