ताज्या घडामोडी...

newजाहिरनामा जिल्हा सेतू समिती जि.का.वाशिम हार्ड डिस्क खरेदि करीता दरपत्रक सादर करणे बाबत
newनगर पालिका पदभरती २०१७ कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा श्रेणी क - २ अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अग्नीशमन सेवा अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (संगणक) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newराज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्ती करणे बाबत दिनांक ०७-०४-२०१७ पर्यन्त प्राप्त झालेल्या अर्जाची पात्र / अपात्र यादी
newपात्र/अपात्र यादी सूचना पत्र - ई-निविदा जाहिरात सहायक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator ) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम)
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.५ व निविदा सूचना क्र.१८ (३ री वेळ.) सन (२०१६ -२०१७) ची जाहिरात. यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणे बाबत जाहीर सूचना व अर्ज
newमुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोकता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणे बाबत जाहीर सूचना व अर्ज
newवाशिम जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती जनहित याचिका क्रमांक १०४/२०१० अनधिकृत धार्मिक स्थळावर करावयाच्या कार्यवाही बाबत
newसन २०१६ -१७ करीता टँकरणे पाणी पुरवठ्या करीता ई – निविदा व अटी व शर्ती
newबांधकाम विभाग जि.प. वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र. २४ ( पहली वेळ) सन २०१६ -२०१७
newनगर पालिका पदभरती २०१७ कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा (श्रेणी-क -२)मूळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना व रोल नंबर निहाय निकाल
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा पर्यवेक्षक (विदयुत) (श्रेणी-क ) मूळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना व रोल नंबर निहाय निकाल
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा पर्यवेक्षक (संगणक) (श्रेणी-क ) मूळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना व रोल नंबर निहाय निकाल
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अभियांत्रिकी सेवा पर्यवेक्षक (स्थापत्य) (श्रेणी-क ) मूळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना व रोल नंबर निहाय निकाल
newनगर पालिका पदभरती २०१७ अग्निशमन सेवा (श्रेणी-क-२ ) मूळ कागदपत्र पडताळणी बाबत सूचना व रोल नंबर निहाय निकाल
newई-निविदा जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम ) शुद्धीपत्रक-1
newई – निविदा दि - २५ व २६ मार्च २०१७ रोजी वत्सगुल्म पर्यटन महोत्सव मध्ये लागणाऱ्या साहित्या करीता
newनगर पालिका पदभरती - २०१७ कर निर्धारक व प्रशासकीय सेवा अंतिम उत्तरपत्रिका
newनगर पालिका पदभरती - २०१७ अग्निशमन अंतिम उत्तरपत्रिका
newनगर पालिका पदभरती - २०१७ विद्युत अंतिम उत्तरपत्रिका
newनगर पालिका पदभरती - २०१७ संगणक अंतिम उत्तरपत्रिका
newनगर पालिका पदभरती - २०१७ स्थापत्य अंतिम उत्तरपत्रिका
newजिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय वाशिम व्हिजन सेंटर करीता साहित्याचे दरपत्रक बोलविणे बाबत
newनगर परिषद पदभरती – २०१७ – सूचना
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.४ (सन २०१६ -२०१७) ची जाहिरात
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ (2nd time) ची जाहिरात
newई-निविदा जाहिरात सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी (Data Entry Operator) या पदासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे (Out Sourcing) सेवा पुरविणे बाबत ( जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वाशिम )
newस्वयं साहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई बाबत इच्छुक पुरवठादाराकडून अर्ज मागविण्याबाबत
newनगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - 2017 शुद्धीपत्रक - २
newजलयुक्त शिवार अभियान मधील काम करीता जे सी बी खोदकाम बाबत निविदा
newशुद्धीपत्रक नगर परिषद पदभरती – दि १५ -२-२०१७
newनगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - 2017
newराष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशीम पदभरती जाहिरात
newजलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत कामा करिता आवश्यक असलेली संयंत्रेनिहाय प्रती तास दर मागविणे बाबत निविदा
newसन २०१६ -१७ मध्ये पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद वाशीम अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लाभार्थीची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत निविदा सूचना क्र १८ ची जाहिरात
newनिविदा सूचना नगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - २०१६
newजाहीर निविदा - तलाठी यांचे करीता लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी करणे बाबत, जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम.
newबांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र ३ (सन २०१६ -२०१७ )
अधिव्याख्याता पदावर घड्याळी तासिकेवर नियुक्ती जाहिरात
पदवीधर शिक्षक नियुक्ती तात्पुरती यादी
बांधकाम विभाग जि.प.वाशीम अंतर्गत निविदा सूचनां क्र १२ ( ३ री वेळ )
रेती घाट लिलाव सन २०१६ -१७ करीता सरकारी किमंत २५ % कमी करून लिलावाच्या अटी / शर्त्ती व घाटाची यादी
निविदा सूचना नगर परिषद राज्य संवर्ग पदभरती - २०१६
रॅडम सव्हैक्षण करणे बाबत
रेती घाट लिलाव सन २०१६-१७ करिता सरकारी किंमत २५% ने कमी करून अटी व शर्ती (घाटाची यादी)
सीसीटीव्ही कॅमेरे, DVR, सोनी LED टीव्ही,बायोमेट्रिक मशीन इत्यादी खरेदीकरिता जाहीर इ-निविदा सूचना
रेती घाट लिलाव सन २०१६ -२०१७ वेळापत्रक अटी शर्ती ( रेती घाट यादी व किमत)
शिक्षक आंतरजिल्हा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी २०१६
बांधकाम विभाग जि.प. वाशीम अंतर्गत निविदा सुचना क्र १२ (२) री वेळ
आग प्रतीबंधक यंत्र रिफिलिंग करणे
तलाठी पदभरती २०१६, अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
पुरवठा विभाग अन्नधान्य,केरोसीन,साखर
तलाठी पदभरती 2016 - रोल नं. 302123 च्या गुणांमध्ये सुधारणा बद्दल शुद्धिपत्रक
तलाठी पद भरती २०१६ निकाल व सूचना
तलाठी पदभरती परीक्षा २०१६ सुधारित अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका
तलाठी पदभरती २०१६ आदर्श उत्तरपत्रिका
फेर जाहीर ई-निविदा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवही दि.९/९/२०१६ ते १५/९/२०१६
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोदवाही उघडण्यात आलेली ई-निविदा दि.२/९/२०१६ रद्द करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करणे / डेटा एन्ट्री करणे करीता एजन्सी ची नियुक्ती ची निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत
स्वातंत्र सैनिकांचे नाम निर्देशित पाल्यांची यादी व त्यांना असलेल्या सवलती बाबतची माहिती
National Awards for Bravery for Children(2016)
रॉकेल वितरण
Appointment of charter Accountant (Statutory auditor) for Washim Collector Office EGS Sections
रेती घाट लिलाव सन१५ -१६ वेळापत्रक / अटी व शर्ती
रेती घाटाची यादी व सरकारी किंमत
वाशिम जिल्हयातील शस्त्र परवाना धारकांची माहिती प्रसिध्द करणे बाबत
जिल्हा परिषद अधिव्याख्याता पदाची ०१. ०१. २०१६ रोजीची तात्पुर्ती सेवा जेष्टता यादी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबतचे शुद्धीपत्रक
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्ती अभियान अंतर्गत दिन दयाळ उपाध्याय ग्रमीण विकास योजना बाबत कंत्राटी पदे भरणे बाबत जाहिरात पत्रक / अटी व शर्ती
विषेश कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती रद्द करणे बाबत आदेश
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -३ ची समाईक जेस्थाता यादी
जिल्हाअधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत ठेवण्यात येणारी वर्ग -4 ची समाईक जेस्थाता यादी
हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी द्यावयाच्या परवानगीबाबत अधिसूचना
केंद्र व राज्य सरकार यांचे निवृत्ति वेतन प्राप्त करणारे स्वातंत्र्य सैनिक यांची यादि
ग्रामीण भागात टॅकरने पाणी पुरवठा करणे संबधी अटी व शर्ती/जाहीरात ई-निवीदा सुचना
खनीकर्म शाखा स्टोंन क्रशर यादी
पुरवठा शाखा सुचना
जमाबंदी जिल्हा आदर्श तक्ता
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ महसूल विभाग अंतर्गत पुरविण्यात येनाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्याबाबत
DSO Ration Card Digitization Tender 2015
VASTAV SEVA JESHTTA YADI Z.P 1-1-2015
grampanchyat sarpancha arakshan 2015
रेती लिलाव सन 2014 2015 रेती घाटाची यादी
लिलावाच्या अटी व शर्ती
Pani Tanchai vindhan viheer karyakaram 2014-2015
Gramsevak (Kantrati) Final Selection list
J.E. And C.E.A works Selection List 2014