Image 04 Image 04
मा.डॉ. रणजित पाटील
पालक मंत्री वाशिम
राहुल व्दिवेदी
जिल्हाधिकारी, वाशिम जिल्हा